[1]
A. Köroğlu, Özlem Köroğlu, ve İpek Asmadili, “Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Belirlenmesi”, TUTAD, c. 3, sy 3, ss. 559–574, May. 2021.