[1]
F. Bayrakdaroğlu ve P. Eldem Çulhaoğlu, “Uluslararası Turist Rolü Tipolojisinin Kuşaksal Bağlamda Analizi: Bir Bölümlendirme Önerisi”, TUTAD, c. 3, sy 3, ss. 745–758, May. 2021.