Ak, S., ve İsmail Kızılırmak. “Otel İşletmelerinde E-Şikâyetler Ve E-Şikâyet Yönetimi Üzerine Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 820-32, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/103.