Karacaoğlu, S., ve M. Yolal. “Kültürel Mirasın Korunması Ve Sürdürülmesinde Turist Rehberlerinin Rolü”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 833-47, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/104.