Şalvarcı, S., ve Şafak Ünüvar. “Turizmde Sosyo-Kültürel Uyumun Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 848-63, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/105.