Eryılmaz, S., ve H. T. Bal. “Teknoloji Bağımlılığı Ile Rekreasyonel Eğilimler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 902-19, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/108.