Işıldar, P., ve Özay Yıldız. “Festivaller Ve Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Urla Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 931-48, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/110.