Çetin, A., ve R. Kozak. “Fuar Katılımcılarının Destinasyon İmajı Algıları: Expo 2016 Antalya Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 964-76, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/112.