Bedük, T., ve E. Gönenç Güler. “Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Edirne Ve Yerel Halkın Tutumu”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 1128-4, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/123.