Uğur, U. “Uşak İli’nin Destinasyon Markalaşma Analizi Ve Strateji Önerileri”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 1178-93, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/126.