Yıldırım Saçılık, M., ve K. Baysal. “Rahatsızlık Endeksi Çerçevesinde Bodrum Sosyal Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 1194-10, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/127.