Dereli, M., E. Z. Boyacıoğlu, ve M. K. Terzioğlu. “İklim Değişikliği Ve Turizm Sektörü Arasındaki İlişkinin Dinamik Panel Veri Analizi Ile İncelenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 1228-43, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/129.