Akyurt, H. “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Ile Otel Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi Ve En İdeal Otel Seçimi: Ordu İl Merkezindeki 4 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 1320-35, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/135.