Çavuş, A., ve P. Aker. “Malatya İlinde Bulunan 3- 4 Ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının İş-Aile Çatışma Düzeylerinin Ölçülmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 1485-00, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/145.