Işık, N., ve B. Özkan. “Destinasyon Kişiliği Ile Memnuniyet Ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gaziantep Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 1514-32, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/147.