Karakaş, A., ve H. Uyar Oğuz. “Bartın’ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Yöresel Yiyeceklere Yönelik Tutum Ve Davranışlarının Belirlenmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 1552-69, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/149.