Seçim, Y., ve M. Kaya. “Türkiye’de Yaşayan Ahıska Türklerinin Yemek Kültürü”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 1631-47, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/153.