Dönmez, Y., ve F. Türkmen. “Konaklama İşletmelerinde Peyzaj Düzenlemelerinin Önemi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 3, sy 4, Mayıs 2021, ss. 1698-05, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/157.