Karataş, İrem, Özlem Altun, ve M. N. Cızrelıoğulları. “Gençlik Turizmine Üniversiteli Gençlerin Bakış Açısı: Doğu Akdeniz Ile Kocaeli Üniversitesi Karşılaştırılması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 1, Mayıs 2021, ss. 314-32, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/177.