Akkoç, İbrahim T., ve E. O. Aksöz. “Sakin Şehirlerde Sürdürülebilirliğin Metaforik Açıdan Karşılaştırılması”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 1, Mayıs 2021, ss. 606-20, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/196.