Alyakut, Ömür. “Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 1, Mayıs 2021, ss. 699-15, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/202.