Ulucan, E., ve İsmail Kızılırmak. “Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri Ve Önemi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 1, Mayıs 2021, ss. 729-45, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/204.