Şimşek, M., ve M. Özdamar. “Yerli Turistlerin Destinasyon İmajları Ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 811-22, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/209.