Erol, G. “Türk Turistlerin Profili: Yurtdışını Ziyaret Eden Türk Vatandaşlara Yönelik Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 837-55, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/211.