Dağdeviren, A., C. Saral, N. Coşkun, ve Z. Yılmaz. “Bayramören İlçesinde Yamaç Paraşütü Turizmi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 881-92, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/213.