Bingöl, S., ve M. Akoğlan Kozak. “Türkiye’de Macera Turisti Tipolojisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 909-26, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/215.