Bayram, Ümmühan, ve S. Alkaya. “Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Buldan Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1028-43, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/222.