Şenerol, H., ve A. Akatay. “Otel İşletmelerinde Paydaş Odaklılığın İşletme Performansı Üzerine Etkisi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1090-08, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/226.