Sop, S. A., U. Ongun, ve R. Abalı. “Müze Deneyimini Etkileyen Unsurlar: Çevrimiçi Yorumlar Üzerine Nitel Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1123-38, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/228.