Cizrelioğulları, M. N., Özlem Altun, ve T. Altıntaş. “Yerel Halkın Özel İlgi Turizmi Açısından İnanç Turizme Bakışı: KKTC Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1246-63, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/235.