Çerkez, M., ve Özgür Kızıldemir. “Yiyecek–İçecek İşletmelerinde Yapay Zekâ Kullanımı”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1264-78, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/236.