Özkan, Çiğdem, ve H. Korkmaz. “Ayvacık Deve Güreşleri Festivaline Katılan Ziyaretçilerin Profili Ve Memnuniyet Düzeyleri”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1356-68, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/242.