Sarıışık, M., ve U. Tagmanov. “Gastronomi Özellikleri Açısından Türk Ve Kazak Kültürü: Benzerlikler Ve Farklılıklar Üzerine Bir Değerlendirme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1387-01, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/244.