Demir, D., ve H. Özdemir. “Festivallerin Sosyal Etkileri Ve Festival Memnuniyeti: 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1402-19, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/245.