Boyraz, M., A. Kabakulak, ve A. S. Mutlu. “Hazırlanmakta Olan Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Veri Görselleştirme Tekniği Ile Bibliyometrik Analizi: 2006-2020 Yılları Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1434-53, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/247.