Yozcu, S. “Türkiye Mağara Turizmine Yönelik Bir Değerlendirme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1493-08, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/250.