Dağdeviren, A., H. Temiz, T. Tavşanoğlu, ve B. Şirin. “Ilgaz Mutfak Kültürü”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1540-54, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/253.