Keskin, E., ve N. Sezen. “Restoranları Deneyimleyen Misafirlerin Neofobi Ve Neofili Düzeylerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1592-06, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/256.