Yayla, Özgür, ve G. S. Ergün. “Sosyal Bilimlerde Paradigma İkilemi: Turizm Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Mayıs 2021, ss. 1624-39, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/258.