Yeşilyurt, H., ve R. Arıca. “Mutfak Müzesi Ziyaretçilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi: Emine Göğüş Mutfak Müzesi Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 2, sy 1, Mayıs 2021, ss. 60-70, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/27.