Alyakut, Ömür. “Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 3, Mayıs 2021, ss. 1867-84, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/273.