Atsız, N., ve S. Türkmen. “Destinasyon Aşkının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bozcaada Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 3, Mayıs 2021, ss. 2018-30, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/283.