Eser, S., ve Z. Erler. “Audio-Guide Kullanımı: Dolmabahçe Sarayı Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 3, Mayıs 2021, ss. 2232-43, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/297.