Akyol, C., ve B. Zengin. “Destinasyon Kavramının Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünsel Bir İnceleme”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 3, Mayıs 2021, ss. 2472-85, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/312.