İflazoğlu, N., ve K. Ünlüönen. “Sosyal Medyada Yemek Temalı Paylaşımların Gösterişçi Tüketim Bağlamında İncelenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 3, Mayıs 2021, ss. 2606-21, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/319.