Yılmazer, A., E. Ö. Güven, ve K. Gülşen. “Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Marka İmajına Yönelik Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 4, Mayıs 2021, ss. 3226-48, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/355.