Evren, S. “Türkiye’de Kayak Sporu Ve Uludağ Algısının Tarihsel Temelleri: Karlı Dağdaki Ateş Filminin Göstergebilimsel İncelemesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 4, Mayıs 2021, ss. 3486-07, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/369.