Karataş, İrem, ve Özlem Altun. “Genç Turistlerin Destinasyon Tercihleri Ve Tavsiye Etme Niyetlerinin İncelenmesi: İstanbul Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 4, sy 4, Mayıs 2021, ss. 3684-02, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/381.