Akın, M. H., K. Karamustafa, ve Y. Öztürk. “Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 1, Mayıs 2021, ss. 443-58, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/426.