Aktaş, A. C., ve Özlem Köroğlu. “Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Turist Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Örneği”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 1, Mayıs 2021, ss. 678-03, https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/440.